Bokslut för svenska kontraktstillverkare

24 April
2014Video: Miltronic AB

Julen närmar sig med stormsteg och året leder mot sitt slut. Det innebär att förra årets bokslut för företagen börjar publiceras. För branschtidningar kommer alltså julafton lite tidigare än andra. Elektroniktidningen har gjort en stor genomgång av samtliga svenska kontraktstillverkare och jämfört viktiga branschtal.

Svenska kontraktstillverkare

Till att börja med är det svårt att avgöra vilka som ska och vilka som inte ska räknas in som kontraktstillverkare. Tidningen gör dock ett försök och kommer fram till att branschen innefattar omkring 60 företag, har en omsättning på nästan 20 miljarder kronor och att sex till sju tusen svenskar jobbar i branschen. Att bestämma precist hur många som arbetar i branschen i Sverige är svårt då flera av företagen har huvudkontoren utomlands, bland annat i Schweiz. Vissa av dessa företag särredovisar omsättningen för de svenska fabrikerna medan andra inte gör det. Alla siffror som omnämns får man betrakta med detta som bakgrund.

Hur branschen mår i allmänhet

När tidningen går igenom branschens siffror konstaterar man att det är en pressad bransch. Omvärldsfaktorer som mycket hård konkurrens från lågkostnadsländer och stora svängningar i vad kunderna efterfrågar sätter press på de svenska företagen. Redan små marginaler gör att problemet skalar bort eventuella vinster. Men det finns undantag. Vissa av företagen, som t.ex. Orbit One med huvudkontor i Ronneby, lyckas generera vinst varje år. 2012 blev vinsten 10 miljoner kronor, på en omsättning av 451 miljoner. Åren innan var vinsterna 31 och 40 miljoner kronor. Ett annat företag som klarar av att visa vinst flera år i rad är Leab som även de har en omsättning strax under en miljard.

Trots att branschen är pressad så växer den. När ETN sammanfattar branschen kommer de fram till att de håller en tillväxt för 2013 på 2-3 procent. Den ligger alltså över Sveriges totala tillväxt.

Större är inte alltid lönsammare

När tidningen går igenom samtliga bokslut upptäcker de ett mönster. Större innebär inte lönsammare. De företag som har en omsättning på över en halv miljard har svårt att nå lönsamhet. Vissa år går de med vinst och andra år går de minus. Företagen som konsekvent klarar av att leverera höga vinster till sina aktieägare ligger samtliga under denna magiska gräns. Varför det är svårare att generera vinst när man blir större är svårt att sia om. Kanske finns det en gräns för när stordriftsfördelarna inte längre ger bra avkastning.

Ericsson inte med på listan

Samtliga företag som tillverkar elektronik är inte med i tidningens lista. Istället har man koncentrerat sig på de företag som tillverkar elektronik åt andra. Ett företag som inte är med i undersökningen är Ericsson. Om de var med på listan skulle den se helt annorlunda ut då företaget ensamt är större än alla de andra företagen tillsammans. Detta trots att de har flyttat stora delar av sin tillverkning utomlands. Trots att företag som Sanmina-SCI, Jabil och Flextronics fått ta över stora delar av deras tillverkning har de fortfarande mycket egen produktion av elektronik i Sverige.