Frukostseminarium om kostnadskontroll och logistikflöden

9 Juni
2014


Tack till Kristian Larsson för bild.

Logistikföretaget Primelog bjuder in till ett frukostseminarium. De ska diskutera optimering och effektivisering av logistikflöden. De uppmanar en att ställa frågor som huruvida man fakturerar rätt och tar betalt i rätt valuta. Seminariumet arrangeras på tre orter och tre datum, vilka är Stockholm den 20:e November, Göteborg den 21:a November och Malmö den 22:a November.

För att anmäla dig till någon av dessa kan du göra det här: Hur mycket kan du spara med ökad kostnadskontroll i logistikflödet?

Primelog är ett logistikföretag som erbjuder mjukvarubaserade logistiklösningar till företag i Europa. Deras huvudsakliga produkt är programmet, som bär samma namn som företaget, och fungerar som en navpunkt där all din data samlas för att bli så enkel och överskådlig som möjligt. Bland deras kunder finner man globala företag som Volvo, Ericsson, SKF och Partnertech.