PostNord satsar på e-handelslösningar

1 September
2014


Sedan sammanslagningen av de två statligt ägda bolagen Posten AB och PostDanmark A/S 2009 har PostNord påbörjat arbetet för att utveckla och bredda sin verksamhet. PostNord är den ledande aktören inom postgång i Norden, men väljer nu att även fokusera på lösningar för logistik inom e-handel. Koncernens satsning hoppas ge en större enhetlighet för kunder och erbjuda fler integrerade lösningar. Läs mer i deras kvartalsrapport med fokus på e-handel.

Digitaliseringen i vårt samhälle gör att efterfrågan på distribution av fysiska brev minskar medan e-handelns utbredning fortsätter. För att anpassa sig efter de förändrade behoven på marknaden kommer PostNord att lägga energi på att utveckla innovativa lösningar för den nordiska e-handelsmarknaden. Målet är, enligt Håkan Ericsson, VD på PostNord, att bli förstahandsvalet för både företag och privatpersoner i Norden.

Logistiken inom e-handel förväntas bli drastiskt förbättrad av PostNords utveckling. De bedriver just nu ett utvecklande arbete inom området som både förbättrar den redan befintliga kapaciteten och kompetensen samt skapar ny sådan. PostNord kommer bland annat utveckla sina former av hemleverans för att dessa ska bli så attraktiva som möjligt – något som gynnar både företag och privatpersoner. Den etablerade e-handlaren Top Formula Healthcare tror att detta kommer att underlätta för alla distanshandelsföretag. Idag lovar företaget en leverans från Posten på 1-3 dagar, men har svårt att erbjuda personaliserade leveranser. Något som står högt upp på önskelistan för många kunder.

Konkurrenskraften gentemot andra logistiklösningar ska stärkas genom dessa förbättringar. PostNord kommer även att fortsättningsvis lägga samma stora fokus på hållbarhetsarbete för miljöriktig- och jämställdhet.

Bild: Postnord