Svenska hushåll har rimliga bolåneförväntningar

10 Juni
2014


Riksbanken har uttryckt en oro över att svenska hushåll har en förväntning på bolåneräntor från bankerna som är orimligt låg. Men Nordea hävdar att detta inte stämmer utan att hushållen har rimliga förväntningar vad gäller boräntor.

Det är Nordeas seniora analytiker, Andreas Wallström, som skriver detta i en analys av boränteläget. Han säger att en ny undersökning från Konjunkturinstitutet gjord i juli visar att hushållen räknar med en rörlig boränta på 3 % om ett år och 4 % om 5 år. Andreas Wallström säger att enligt Nordeas bedömningar är detta rimliga förväntningar.
”Att hushåll idag riskerar att överbelåna sig på grund av en felaktig förväntning av bolåneräntan är liten”, säger han.

Nordea har gjort en bedömning att skillnaden mellan reporänta och rörlig boränta är 2 procentenheter. De räknar med att Riksbanken höjer reporäntan om ett år och att den rörliga boräntan därmed går upp till strax över 3 %. Detta är en bedömning som är mer aggressiv än marknadsförväntningar och Riksbankens räntebana.

Riksbanken räknar med en reporänta på 3,5-4 %, vilket bidrar till att den normala boräntan enligt Riksbanken borde ligga ännu högre. Andreas Wallström säger att det är Riksbankens indikationer som ligger bakom hushållens oro.
”Riksbanken indikerar att den rörliga boräntan borde ligga på 5-6 %”, säger han.

Över 5 års tid har däremot hushållen lägre förväntan på räntan än vad marknaden har, då de förväntar sig en boränta på 4,5 %, som är 2 procentenheter högre än reporäntan.

Konjunkturinstitutets undersökning visar även att hushållen har en mindre förväntning på inflation än tidigare. Därmed har förväntningarna på de reala boräntorna stigit. Förväntningen under ett år framåt är strax under 2 %.

Undersökningen har även tagit i beaktning hur förväntningarna i samhället skiljer sig åt. Den visar att unga överlag har lägre ränteförväntningar än äldre, men att det enbart är mindre skillnader. Inte heller syns någon större attitydförändring för olika områden och regioner. Andreas Wallström konstaterar dock att även om de flesta inom olika åldrar och regioner har rimliga förväntningar finns det alltid ett antal individer som har orimliga förväntningar. Även när det kommer till hushållens privata ekonomi, med hänsyn till inkomstförväntningar, verkar vara av rimlig proportion. De flesta förväntar sig att deras inkomst kommer öka med 3 % under året, vilket följer andra prognoser för landets inkomster.

En annan analys som Andreas Wallström har gjort är om vad hushållen har för förväntningar på bostadspriser framöver. Om det finns en högre förväntning än rimligt kan det leda till att många tar högre lån än vad de har råd med. Undersökningen visar att många förväntar sig att huspriserna kommer stiga under det kommande året. Wallström tror att folk har en rimlig förväntning på framtidens huspriser eftersom det i flera års tid har förutspåtts att marknaden kommer sjunka kraftigt. Det har lett till att folks blivit mer försiktiga.

Byggföretagen känner av den köpstarka vinden och investerare satsar på flerhusbygge i Östergötland. Detta skriver Corren.se. Bygginvesteringarna förväntas öka med 20 procent från 2,8 till drygt 3,5 miljarder kronor. Efterfrågan på boende är stor och detsamma gäller arbetslusten. Detta har byggherren Morgan Lindstam i Linköping känt av. Han har en förhoppning om att anställa drygt 10 personer till under kommande år efter goda prognoser och löfte om stora jobb. Många företag har p.g.a. den osäkra utvecklingen blivit tvugna att syna sig själva genom att tänka sparsamt och långsiktigt. Detsamma gäller konsumenterna där många väljer att renovera istället för att köpa nytt. För många har det varit en tryggare investering att byta ut delar av sina kök och köksluckor istället för att låta bygga om hela köket. Detta har gjort att Sörmlandskök valt att satsa på måttbeställda köksluckor för att möta konusmenteras behov på sparsammare renovering. Företaget har genom denna modell heller inte låst sitt kapital i dyra lager och därför klarat recesseionen mycket bra och har nu goda förutsättningar att expandera.